Cải thiện cuộc sống cho người dân có hoàn cảnh khó khăn thông qua chương trình tài chính vi mô, chương trình nước sạch và hỗ trợ sinh kế. 

TÌM HIỂU THÊM →

Các chương trình của Quỹ Những Trái Tim Huế

Tạo ra sự thay đổi bền vững

Quỹ Những Trái tim Huế hoạt động nhằm để cải thiện cuộc sống cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam thông qua những chương trình phát triển cộng đồng về sức khỏe, cải thiện cơ sở vật chất ngành giáo dục, cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường và  phát triển kinh tế  hộ gia đình.
Những chương trình này tác động đến cộng đồng bằng cách tiếp cận các vấn đề xã hội như đói nghèo,  khuyết tật thể chất hoặc thần kinh, bằng cách tạo việc làm, tăng thu nhập và kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng. Những chương trình này tập trung vào việc cải thiện chất lượng cuộc sống của phụ nữ, trẻ em, và những người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

GIẢI THƯỞNG NGO VIỆT NAM 2014

VỀ THỰC HÀNH TỐT MINH BẠCH GIẢI TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH VÀ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC

Quỹ Những Trái Tim Huế (H4H) là một tổ chức nhân đạo địa phương được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cấp giấy phép hoạt động số 1186/QĐ-UBND ngày 23 tháng 05 năm 2007. 

Qũy Những Trái tim Huế (H4H) góp phần giải quyết các nhu cầu của cộng đồng địa phương thông qua những chương trình dài hạn và có tính bền vững như Tín dụng, Phát Triển cộng đồng và Cứu trợ thiên tai… Giải thưởng NGO Việt Nam 2014 mà chúng tôi có được là nhờ vào đội ngũ những thành viên có trình độ, năng lực chuyên môn, giàu lòng đam mê và nhiệt huyết phục vụ cho cộng đồng địa phương.

ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN →